Benefit drive ten bate van Stichting Medora 21 oktober

 

 

Stichting Medora health foundation Nepal

Medora is een non-profit organisatie die op duurzame wijze de gezondheid van de lokale bevolking wil verbeteren. Daarbij richt de stichting zich vooral op tandheelkundige- en medische preventie door het geven van voorlichting en het beschikbaar stellen van voorzieningen.

Strategie

Door de kinderen, ouders, leerkrachten en de hulpverleners te motiveren en te faciliteren proberen we draagkracht te creëren voor interventies. Het faciliteren doen we door het realiseren van voorzieningen op het centrum en op scholen. Interventies zijn de onder hoofdactiviteiten genoemde programma's.

Het centrum ter beschikking stellen aan andere disciplines in de zorg vanuit Nederland en België, onder de vlag van Medora of andere stichtingen om in het verlengde van onze visie preventieve zorg te verlenen en aansluitend screenings programma's organiseren.

Zoveel mogelijk lokale organisaties en structuren bij de coördinatie en de financiering van het gezondheidscentrum betrekken. 

Visie


Medora vindt preventie de belangrijkste vorm van hulp. Daarom focust Medora zicht vooral op het geven van voorlichting en het beschikbaar stellen van basisvoorzieningen voor kinderen.

·        Kernwaarden
1 op 1 besteding van uw donaties, door uitsluitend te werken met vrijwilligers.

·        Transparantie door informatie via website, blogs, email en persoonlijk verslag.

·        Toekomstgerichtheid door ons te richten op preventie.

·        Lange termijn visie door lange termijn financiering.

·        Controle en evaluatie van uw donaties op afstand en op locatie

·        Duurzaamheid door herhaling, blijvende controle en toezicht.

   

 

Werkgebied in Nepal

Medora heeft zich gericht op de lokale bevolking van de districten Bachhauli en Kumroj, met een populatie van ongeveer 22.000 inwoners met 19 scholen welke door ongeveer 5000 studenten worden bezocht. Sinds 2016 zijn we werkzaam in het district Ghorka. In 2017 is gestart met scholen in het noordelijk gelegen middengebergte van Chitwan en daar nieuwe projecten op te zetten.

Financiering

De stichting Medora financiert de exploitatie van het centrum en de salarissen van de teamleden van het CHC. Alle hoofd activiteiten en gelegenheidsprojecten worden door de stichting gefinancierd. De boekhouder van het CHC legt maandelijks verantwoording af aan de voorzitter van de stichting Medora middels een financieel overzicht. Gelegenheidsprojecten worden apart van de exploitatie verantwoord. De stichting voert jaarlijks, op locatie, een controle uit en evalueert de activiteiten met het bestuur van CHCN en de manager van het centrum.

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Medora ontvangen voor hun inzet geen enkele financiële vergoeding. Zij financieren hun reis- en verblijfkosten zelf.

Bestuur

Rien Koopmans

Tandarts van beroep in Tilburg, voorzitter en secretaris Medora Nederland.

Bert Piëst, econoom, penningmeester, Nederland
Jaap de Groot, sport coach en trainer, lid bestuur
Anita Lenaerts, tandarts, Secretaris, België
Marian Schaerlaekens, tandarts, lid bestuur, België

Community Help Center Nepal

Keshav Pandey, local entrepreneur
Rajendra Kharel, local health assistant

Het CHCN is een lokale stichting die eigenaar is van het centrum en is verantwoordelijk voor de organisatie, exploitatie en inhoudelijke zaken op het gezondsheidscentrum.

Community Health Center

Deependra Kharel, local laborant, manager of CHC.
Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van het CHC en de planning van activiteiten en programma's.