">

Impressie diverse aktiviteiten

N.B.B. kader opleidingen
Ook dit seizoen weer wordt in ons Denksportcentrum de opleiding CLB gegeven.  Deze cursus is het vervolg op de cursus CLA. De NBB streeft naar tenminste één CLB-er per vereniging. Een CLB-er is in staat een viertallencompetitie te leiden en alle technische problemen op te lossen.
Docent: Gert van Staalduinen.
Eerste datum: za 5 november. Datum examen:  za 13 mei 2017.
 
Afgelopen seizoen vond bij ons de opleiding BridgeDocent plaats. Deze cursus werd gegeven door Willem van der Linden; een uitmuntend docent!
 
Impressie cursusmomenten
 
 
 
 
   
 
 
Senioren bridgekampioenschappen 2016/2017
 
Start vrijdag 17 februari. Vijf vrijdagen wordt er gestreden om een finaleplaats in Utrecht.
Hier kunt u na vrijdag 17 februari  een impressie zien van de 1e wedstrijd ronde.
 
Foto's
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Toekomstdrive voor beginners
Ieder jaar organiseert de Nederlandse Bridge Bond door heel Nederland een toekomstdrive voor bridgers die een of twee cursussen hebben gevolgd. In onze regio wordt deze happening in ons Denksportcentrum gehouden.
Datum: zondag 23 april 2017.
 
Impressie april 2017