Tankesport är spel där resultatet enbart beror på deltagarnas strategiska skicklighet och tankekraft. Sånt man kan räkna till tankesport är tävling i huvudräkning, snabbläsning, minnesförmåga och e-sport.