Håller ni på och ser över era system för att effektivisera verksamheten kan en systemintegration vara aktuellt. Att ha tillgång till rätt information på ett enda ställe underlättar mycket för användarna. Tänk på att se över hur systemen är sammankopplade idag. En systemintegration kan underlätta det framtida arbetet i företaget. En integrationsmotor är ett exempel på hur man kan lösa en integrering.

Det är vanligt att ett företag spenderar över 50 % av sin budget på att hålla driften rullande. Detta beror ofta på att man har äldre lösningar som inte uppdaterats eller att något missats. En bra integrering bör innehålla rätt teknik och arkitektur samt en smidig koordinering sinsemellan olika delsystem. Det kan vara hög tid för er att kika på en lösning som exempelvis en integrationsmotor.

Jag är själv ingen expert så tipset är att ni forskar själva innan ett beslut tas. För egen del använder jag ingen integrationsmotor. Vi har ett lite äldre datorsystem som fungerar bra. Vi är en liten firma och är nöjda med nuvarande system.

När det gäller integrationer är jag bara insatt i hur det fungerar när man slår samman olika företag. Ofta är det problematiskt när bolag med olika företagskulturer ska smälta samman till ett. En lösning för att få bolagen att fortsätta verka effektivt är att låta de vara fristående, i den mån detta är möjligt.

Redovisningen har vi tidigare skött helt själva. Idag anlitar vi ett externt bolag som löser allt åt oss. Vi behöver bara spara kvitton. I slutet av varje månad lämnar vi över alla papper till vår revisor som sköter allt åt oss. Detta sparar oss mycket tid. Vi valde en revisor som är placerad i samma stad, det underlättar mycket när vi har frågor och även när vi ska träffas varje månad för en avstämning.