Schack är ett bräd- och strategispel för två deltagare. Målet för spelet är att angripa motståndarens kung på ett sånt sätt att kungen inte längre kan göra några fler drag. Kungen är då schackmatt.

Schackbrädet består av 64 omväxlande vita och svarta rutor. Vid spelets början har den ene spelaren (”vit”) 16 vita pjäser och den andre spelaren (”svart”) 16 svarta pjäser.

Schack är ett av de äldsta och mest spridda spelen som fortfarande spelas idag. Man tror att spelet har sitt ursprung i Indien redan på 500-talet. Schackspelet nådde Europa via Persien och arabländerna. Namnet ”schack” härstammar från det persiska ordet shah, som betyder kung. De flesta nuvarande reglerna kom till i Spanien på 1400-talet.

Ett schackparti kan delas in i tre faser. Både strategi och taktik är viktiga i schack. Schack är ett rent skicklighetsspel utan inslag av tur.