Välkommen till denksportcentrum.nu. Denksport betyder tankesport på nederländska. Men på denna sidan tänker vi prata om allt från olika spel, såväl online som offline. Vi kommer också att skriva om IT och teknik.